خرید بلیت
چهار انگشت

چهار انگشت

کارگردان:حامد محمدی

شروع اکران:97/12/25

بازیگران:جواد عزتی، امیر جعفری، ماییداوی وییز و مونا فرجاد

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

سانس مورد نظر و تعداد بلیت را مشخص کنید. همچنین می توانید،پلان سالن و ظرفیت‌های باقیمانده آن سانس را مشاهده کنید.

سالن شروع سانس قیمت (ریال) تعداد مشاهده پلان