خرید بلیت
من یک ایرانی ام

من یک ایرانی ام

کارگردان:محمدرضا آهنج

شروع اکران:96/11/19

بازیگران:علیرضا حیدری، شاهرخ فروتنیان، رضاتوکلی، ایمان صفا و احمدنجفی

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

سانس مورد نظر و تعداد بلیت را مشخص کنید. همچنین می توانید،پلان سالن و ظرفیت‌های باقیمانده آن سانس را مشاهده کنید.

سالن شروع سانس قیمت (ریال) تعداد مشاهده پلان