به آگاهی هنردوستان گرامی میرساند  مجموعه سینما گالری سمرقند برای فیلم های شهرموش ها و کاغذ آدامس خروس نشان ، در نوبت صبح به صورت نیم بها آماده پذیرش مدارس در مقاطع مختلف میباشد.